24 IANUARIE, ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE

Dragii mei,

𝐼̂𝑛 24 𝑖𝑎𝑛𝑢𝑎𝑟𝑖𝑒 1859, 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑒𝑙𝑢𝑙 𝐴𝑙𝑒𝑥𝑎𝑛𝑑𝑟𝑢 𝐼𝑜𝑎𝑛 𝐶𝑢𝑧𝑎 𝑎𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑙𝑎 𝐵𝑢𝑐𝑢𝑟𝑒𝑠̦𝑡𝑖, 𝐷𝑜𝑚𝑛 𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑒, înfăptuindu-se astfel, Mica Unire!

𝐷𝑢𝑝𝑎̆ 𝑎𝑙𝑒𝑔𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑎, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza 𝑎 𝑓𝑎̆𝑐𝑢𝑡 𝑢𝑟𝑚𝑎̆𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑗𝑢𝑟𝑎̆𝑚𝑎̂𝑛𝑡: “Jur în numele Prea Sfintei Treimi şi în faţa Ţării mele, că voi păzi cu sfinţenie drepturile şi interesele Principatelor Unite, că voi fi credincios constituţiei în textul şi în spiritul ei, că în toată domnia mea voi veghea la respectarea legilor pentru toţi şi în toate uitând toată prigonirea şi ura, iubind deopotrivă pe cel ce m-a iubit şi pe cel ce m-a urât, neavând dinaintea ochilor mei decât binele şi fericirea naţiei române. Aşa Dumnezeu şi compatrioţii mei să-mi fie ajutor!”.

Să păstrăm în suflet și în fapte acest îndemn care ne ține vie dragostea de țară, de neam și de pâmântul strămoșesc!

Cu drag,

Primar Argatu Irina