Anunț aniversare 50 de ani căsătorie

Reprezentanții familiilor care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de la căsătorie pe parcursul anului 2023 și au domiciliul în comuna Sărata, județul Bacău, sunt invitați până pe data de 10.08.2023, la sediul primăriei comunei Sărata să depună cerere și documente doveditoare (copii ale certificatelor de naștere și de căsătorie; copie de pe actele de identitate ale soților din care să rezulte că au domiciliul în comuna Sărata), în vederea premierii și acordării “DIPLOMEI DE ONOARE”, oferită cu prilejul evenimentului “Ziua comunei Sărata”.

PRIMAR,

IRINA ARGATU

/https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0A71F1biUz8FpzjysAqggvqqURpgkfJHJQk2psm5MseRMWQXHZQ8biW1TxEVp2fb2l&id=100079001263593