Anunt licitatie publica deschisa privind delegarea Servicului Public de Alimentare si distributie gaze naturale a Comunei SARATA, Judetul Bacau

UAT COMUNA SARATA in calitate de concedent, cu sediul Sarata, str. Statiunii nr. 38, judetul Bacau, telefon/fax 0234-214 866, cod fiscal 16360499, anunta organizarea licitatiei publice deschise privind delegarea Servicului Public de Alimentare si distributie gaze naturale a Comunei SARATA, Judetul Bacau, pentru o perioada de 49 de ani.
Ofertele se vor depune până la data 05.08.2021, ora 14:00.
Toate informatiile necesare pentru pregatirea ofertei se regasesc in cadrul documentatiei de atribuire ce poate fi obtinuta GRATUIT de la sediul concedentului, zilnic intre orele 09.00 si ora 15:00, sau prin e-mail.
UAT COMUNA SARATA are obligatia de a raspunde la toate solicitarile participantilor privind elaborarea ofertelor, in termen de 5 zile de la primirea si inregistrarea solicitarii. Solicitarile de clarificari luate in considerare sunt cele depuse si inregistrate la Registratura autoritatii contractante sau primite pe adresa de e-mail indicata de catre autoritatea contractanta in anuntul privind organizarea licitatiei cu cel putin 12 zile inaintea sedintei de deschidere a ofertelor. UAT COMUNA SARATA are obligatia de a informa potentialii participanti la licitatia publica deschisa, cu 7 zile inaintea deschiderii ofertelor, asupra clarificarilor depuse privind documentatiile de atribuire aferente procedurii licitatiei.
Documentația de atribuire în format electronic este pusă, cu titlu gratuit, la dispoziția ofertanților care  înaintatează o solicitare în acest sens.