Anunț public proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SĂRATA, JUDEȚUL BACĂU – reprezentată prin PRIMAR, doamna Irina Argatu – cu sediul în sat/ comuna Sărata, str. Stațiunii , nr. 38 , județul Bacău , inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, pentru :
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 75/18.11.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2023.
Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul Primăriei comunei Sărata www.comuna-sarata.ro , în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative sau la sediul Primăriei comunei Sărata (compartiment financiar- contabil ).
Propunerile , sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data afișării.

Primar,
Irina ARGATU


  Nume Data Fișier
Anunț public PH 75 taxe 2023 18/11/2022 Descarcă

/https://comuna-sarata.ro/pp-content/atasamente/2022/11/PH-75.pdf

/https://comuna-sarata.ro/pp-content/atasamente/2022/11/PH-75-ANEXA.pdf