Anunț achiziție directă servicii de elaborare documentație tehnică pentru întocmire planuri topografice

     În temeiul prevederilor art. 7, al. (5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare privind achizițiile publice și art. 43 din HG nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referioare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare privind achizițiile publice, Primăria comunei Sărata, județul Bacău, cu sediul în localitateaSărata, comunaSărata, str. Stațiunii, nr. 38, cod postal 607361, telefon/fax: 0234/214866, e-mail: comuna.sarata@bc.e-adm.ro, în calitate de autoritate contractantă, urmează să achiziţioneze direct servicii de cadastru pentru:

    a) actualizare planuri topografice si masuratori pentru profile din 20m in 20m pentru imobilele de mai jos:
       1. DE 258, in suprafata de 3080 mp - str. 2 Stejari, nr. cadastral 62211;
       2. DCL 244, in suprafata de 3152 mp - str. Caminului Cultural, nr. cadastral 62212;
       3. DS 120, in suprafata de 6275 mp - str. Scolii, nr. cadastral 62209;
       4. DS 243/3, in suprafata de 2566 mp - str. Stadionului, nr. cadastral 62210;
       5. DS 310, in suprafata de 1385 mp - str. Caminului Cultural, nr. cadastral 62213;
       6. DS 1928/1, in suprafata de 2332 mp - str. Zorilor, nr. cadastral 61985.

    b) intocmire plan topografic pentru Calea Republicii - DN 2 - E85 situat la intersectia cu DE 258 - str. 2 Stejari, nr. cadastral 62211. Masuratorile pentru planul topografic la Calea Republicii se vor efectua pe o lungime de 200 m de o parte si de alta a intersectarii drumurilor.

Modalitatea de atribuire: Achiziție directă.
Sursa de finanțare: Bugetul local.
Tip contract: Contract de achizitie publică de servicii.
Denumire achiziție: Servicii de elaborare documentație tehnică pentru întocmire planuri topografice.
Cod clasificare CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2).
Condiții de livrare: la sediul beneficiarului.

Condiții de plată: conform contractului.
Valoare estimată fără TVA: 2.100 lei.
Condiții de participare: înregistrarea ofertei în catalogul electronic pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie. Autoritatea contractantă va achiziționa produsele din catalogul electronic de la operatorul care ofertează prețul cel mai scăzut. Pentru identificarea ofertei de preț se va publica în catalogul electronic sub denumirea: Servicii de elaborare documentație tehnică pentru întocmire planuri topografice conform Anunt nr. 1154./ 01.03.2021 .
Criteriu de adjudecare: Prețul cel mai scăzut.

      Vă invităm pe această cale, în cazul în care sunteţi interesat, să transmiteți ofertele de pret pana la data de 03.03.2021, ora 09.00, urmand ca achizitia cu operatorul economic selectat sa se faca prin intermediul platformei SEAP.

 

Înapoi


Galerie Foto Carte de oaspeți