Anunț măsuri de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, în perioada 02.04.2021 – 15.04.2021

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA SĂRATA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂRATA
Nr.1826 din 02.04.2021


ANUNȚ

 

 

      Urmare a constatării de către instituțiile abilitate a incidenţei cumulate la 14 zile între 4 - 7,5/1000 de locuitori pentru Unitatea Administrativ Teritorială Sărata, în temeiul art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, art. 2, art.2^1 și art.2^5 din Anexa 3 la H.G. nr.293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și a Hotărârii nr. 44 din 01.04.2021 a Comitetului Județean Bacău pentru Situații de Urgență privind aprobarea măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, în perioada 02.04.2021 - 15.04.2021 se instituie următoarele măsuri:

     1. în toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 22,00 - 5,00, cu următoarele excepţii:
     a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
        b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
      c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
      d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

     2. se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00 - 5,00, cu următoarele excepţii:
     a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
       b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
      c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
     d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

     3. în toate localităţile se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în perioada 3 aprilie - 4 aprilie 2021, în intervalul orar 20,00 - 2,00 pentru deplasarea şi participarea la slujbele religioase.

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI SĂRATA
Argatu Irina

 

 

 

Înapoi


Galerie Foto Carte de oaspeți