Ședință extraordinară în data de 03.11.2023

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.103 din 02.11.2023, a convocat de îndată Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 03.11.2023, începând cu ora 11.00, prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice ”Zoom”.
Proiectul ordinii de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18.10.2023;
  2. Proiectul de hotărâre nr. 56 din 02.11.2023 privind aprobarea modificării Anexei la HCL nr. 38 din 29.08.2023;
  3. Proiectul de hotărâre nr. 57 din 02.11.2023 privind aprobarea la nivelul comunei Sărata, județul Bacău a Planului operativ de acțiune pentru iarna 2023-2024.