Ședință extraordinară în data de 05.09.2023

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.83 din 04.09.2023, a convocat de îndată Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 05.09.2023, începând cu ora 13.00, prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice ”Zoom”.
Proiectul ordinii de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 29.08.2023;
  2. Proiectul de hotărâre nr. 38 din 04.09.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru Școli ai României, pentru perioada 2023 – 2026.