Ședință extraordinară în data de 08.11.2023

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.104 din 07.11.2023, a convocat de îndată Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 08.11.2023, începând cu ora  1400, prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice ”Zoom”.

Proiectul ordinii de zi:

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 03.11.2023;

2.Proiectul de hotărâre nr. 58 din 07.11.2023 privind  aprobarea modificării Anexei la HCL nr. 39 din 29.08.2023;

3.Proiectul de hotărâre nr. 59 din 07.11.2023 privind  aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău;

4.Proiectul de hotărâre nr. 60 din 07.11.2023 privind  aprobarea modificării și completării Anexei la HCL nr. 57 din 03.11.2023.