Ședință extraordinară în data de 09.01.2024

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr. 2 din 08.01.2024, a convocat de îndată Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 09.01.2024, începând cu ora 14, prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice ”Zoom”.
Proiectul ordinii de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 20.12.2023;
2. Proiectul de hotărâre nr. 71 din 18.12.2023 privind aprobarea rețelei școlare din comuna Sărata, județul Bacău pentru anul școlar 2024-2025;
3. Proiectul de hotărâre nr. 1 din 04.01.2024 privind respingerea Plângerii Prealabile formulate de către S.C. SOMA S.R.L., împotriva Hotărârii AGA ADIS nr. 11/ 23.10.2023.