Ședință extraordinară în data de 10.07.2024

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr. 88 din 09.07.2024, a convocat de îndată Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 10.07.2024, începând cu ora 13:00 la Căminul Cultural Dealul Nou din sat/comuna Sărata, județul Bacău sau prin alte mijloace electronice.
Proiectul ordinii de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.05.2024.
  2. Depunerea jurământului de către domnul BUDĂU PAVEL, al cărui mandat de consilier local supleant a fost validat de Judecătoria Bacău în Dosar nr. 9631/180/2024.
  3. Depunerea jurământului de către domnul HONEA RELU, al cărui mandat de consilier local supleant a fost validat de Judecătoria Bacău în Dosar nr. 9632/180/2024.
  4. Proiect de hotărâre nr. 26 din 10.06.2024 privind acordarea avizului de principiu pentru P.U.Z.,, Construire depozit logistic, construire cladire de birouri, imprejmuire teren și bransare/racordare la utilitati ”, beneficiar SC REDO GROUP SRL.
  5. Proiect de hotărâre nr. 27 din 05.07.2024 privind aprobarea studiului de fezabilitate și ai indicatorilor tehnico- economici ai investiției Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Sărata, județul Bacău.
  6. Proiect de hotărâre nr. 28 din 05.07.2024 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Sărata, județul Bacău.
  7. Proiect de hotărâre nr. 29 din 09.07.2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Sărata , județ Bacău pe anul 2024.
  8. Proiect de hotărâre nr. 30 din 09.07.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2024