Ședință extraordinară în data de 12.10.2022

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.97 din 12.10.2022, a convocat de îndată Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 12.10.2022, începând cu ora 13.00, prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice ”Zoom”.

Proiectul ordinii de zi:

  • Proiect de Hotărâre nr. 62 din 12.10.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău, pe anul 2022
  • Proiect de Hotărâre nr.63 din 12.10.2022 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul III 2022