Ședință extraordinară în data de 15.02.2024

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr. 29 din 14.02.2024, a convocat de îndată Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 15.02.2024, începând cu ora 11, prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice ”Zoom”.
Proiectul ordinii de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 07.02.2024
2.Proiectul de hotărâre nr. 11 din 14.02.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Sărata, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
3.Proiectul de hotărâre nr. 12 din 14.02.2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău pe anul 2024.