Ședință extraordinară în data de 16.04.2021

În conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului comunei Sărata nr.44/2021, Consiliul Local al comunei Sărata a fost convocat pentru ședință extraordinară în data de 16.04.2021, ora 10.00.

Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice “Zoom”.

Persoanele interesate să participe la lucrările ședinței vor transmite o solicitare în acest sens pe e-mail la adresa comuna.sarata@bc.e-adm.ro.

Ordinea de zi:

  • Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Sărata pentru anul 2021
  • Proiect de Hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2021
  • Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice
  • Proiect de Hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 433670 lei din excedentul anilor precedenți
  • Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău” pentru anul 2021