Ședință extraordinară în data de 17.08.2022

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.74 din 16.08.2022, a convocat de îndată Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 17.08.2022, începând cu ora 11.00, prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice ”Zoom”.

Persoanele interesate să participe la lucrările ședinței vor transmite o solicitare în acest sens, la adresa comuna.sarata@bc.e-adm.ro, împreună cu indicarea adresei de e-mail la care urmează a fi transmisă invitația.

Proiectul ordinii de zi:

  • Proiect de Hotărâre nr. 52 din 16.08.2022 privind participarea Comunei Sărata la Programul privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public cu  proiectul “Modernizare și  extindere rețea iluminat stradal în comuna Sărata, județul Bacău”
  • Proiect de Hotărâre nr. 53 din 16.08.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău, pe anul 2022