Ședință extraordinară în data de 18.05.2022

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.44 din 17.05.2022, a convocat de îndată Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 18.05.2022 începând cu ora 9.00 prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice ”Zoom”.

Persoanele interesate să participe la lucrările ședinței vor transmite o solicitare în acest sens, la adresa comuna.sarata@bc.e-adm.ro, împreună cu indicarea adresei de e-mail la care urmează a fi transmisă invitația.

Proiectul ordinii de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare  din data de 19.04.2022

2. Proiect de Hotărâre nr. 35 din 17.05.2022 privind   aprobarea depunerii, a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Achiziţionare staţii de reȋncărcare pentru vehicule electrice ȋn comuna Sărata, judeţul Bacău”,în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA C10 – Fondul local