Ședință extraordinară în data de 29.06.2023

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.66 din 28.06.2023, a convocat de îndată Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 29.06.2023, începând cu ora  13,00, prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice ”Zoom”.

Proiectul ordinii de zi:

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.05.2023

2.Proiectul  de hotărâre nr. 23 din 14.06.2023 privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2023 la patrimoniul Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Plaiurile Bistriței”

3.Proiectul  de hotărâre nr. 25 din 27.06.2023 privind aprobarea  contribuției  Comunei Sărata , județul Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, pe anul 2023

4.Proiectul  de hotărâre nr. 26 din 28.06.2023 privind aprobarea   implementării proiectului „Achiziţie ataşamente pentru buldoexcavatorul MST model M642  din dotarea Compartimentului Administrare Domeniul Public şi Privat al comunei Sărata, judeţul Bacău”

5.Proiectul  de hotărâre nr. 27 din 28.06.2023 privind aprobarea implementării proiectului  „Modernizarea și echiparea cu aparatură tehnică IT a Compartimentului de Asistență Socială al comunei Sărata, judetul Bacău”.