Ședință ordinară în data de 18.10.2023

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 18.10.2023, ora 13 la Căminul Cultural Dealul Nou din sat/comuna Sărata, județul Bacău  sau prin alte mijloace electronice disponibile.

Proiectul ordinii de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26.09.2023
  2. Proiect de hotărâre nr. 48 din 25.09.2023 privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Sărata în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul 1  înscris pe ordinea de zi a ședinței AGA A.D.I.B. din data de 25.10.2023 
  3. Proiect de hotărâre nr.50 din 05.10.2023  privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Sărata în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele 1 și 3 înscrise pe ordinea de zi ale ședinței AGA A.D.I.B. din data de 06.11.2023
  4. Proiect de hotărâre nr.51 din 05.10.2023 privind stabilirea mandatului special, al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Sărata pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 06.11.2023/07.11.2023
  5. Proiect de hotărâre nr.52 din 10.10.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2023 și ianuarie 2024
  6. Proiect de hotărâre nr.53 din 10.10.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul III 2023
  7. Diverse : întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local