Ședință ordinară în data de 22.07.2021

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 22.07.2021 ora 10.00 prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației ”Zoom”.

Persoanele interesate să participe la lucrările ședinței sunt invitate să transmită o solicitare în acest sens, cu indicarea adresei de e-mail la care va fi transmisă invitația de participare la ședință.

Proiectul ordinii de zi:

  • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.06.2021
  • Proiect de Hotărâre nr.4163 din 14.07.2021 privind înscrierea fondului de rezervă bugetară al comunei Sărata pentru anul 2021
  • Proiect de Hotărâre nr.4186 din 15.07.2021 privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata pentru anul 2021
  • Proiect de Hotărâre nr.4188 din 15.07.2021 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice
  • Proiect de Hotărâre nr.4211 din 15.07.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021
  • Proiect de Hotărâre nr.4213 din 15.07.2021 privind aprobarea listei actualizate a obiectivelor de investiții pe anul 2021
  • Proiect de Hotărâre nr.4228 din 15.07.2021 privind primirea U.A.T. comuna Berești-Bistrița în calitate de membru la A.D.I.B.
  • Întrebări, interpelări, răspunsuri
  • Orice alte probleme de interes local