Ședință ordinară în data de 23.05.2023

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 23.05.2023, începând cu orele 13.00, la Școala cu clasele I-IV situată în str. Plopilor, nr.10 din sat/comuna Sărata, județul Bacău  sau prin alte mijloace electronice disponibile.

Proiectul ordinii de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26.04.2023

2. Proiect de hotărâre nr. 13 din 10.04.2023 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în  comuna Sărata, județul Bacău

3. Proiect de hotărâre nr.17 din 05.05.2023 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul I 2023

4. Proiect de hotărâre nr.18 din 04.05.2023 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Sărata, județul Bacău, pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.din 29.05.2023/30.05.2023

5. Proiect de hotărâre nr. 19 din 08.05.2023 privind aprobarea asocierii cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata pentru anul 2023

6. Proiect de hotărâre nr. 20 din 08.05.2023   privind aprobarea dreptului de uz și servitute pentru 6 mp în favoarea DELGAZ GRID  SA,  pentru lucrarea  ,, Coexistență linie electrică de medie tensiune 20 kV, aparținând SC DELGAZ GRID SA , cu obiectivul construire garaj, str.Livezilor, nr.6, localitatea Sărata, comuna Sărata, județul Bacău”

7. Proiect de hotărâre nr. 21 din 17.05.2023  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău

8. Proiect de hotărâre nr. 22 din 17.05.2023  privind aprobarea participarii Comunei Sărata, județul Bacău, la Parteneriatul LEADER cu denumirea ,,GAL Plaiurile Bistriței”

9. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local