Ședință ordinară în data de 26.03.2021

În conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului comunei Sărata nr.36/2021, Consiliul Local al comunei Sărata a fost convocat pentru ședință ordinară în data de 26.03.2021, ora 10.00.

Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice “Zoom”.

Persoanele interesate să participe la lucrările ședinței vor transmite o solicitare în acest sens pe e-mail la adresa comuna.sarata@bc.e-adm.ro.
Ordinea de zi:

  • Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea U.A.T. comuna Sărata pentru anul 2021
  • Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea U.A.T. comuna Sărata
  • Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2021
  • Proiect de Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local Sărata în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Sărata
  • Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la terminarea lucrărilor aferenți obiectivului de investiție “Modernizare și extindere Școala cu clasele I-IV, sat Sărata, comuna Sărata”