Ședință ordinară în data de 26.04.2023

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 26.04.2023 , începând cu orele 10.00, prin intermediul aplicației ”Zoom” sau conferință telefonică sau prin alte mijloace electronice.
Proiectul ordinii de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 11.04.2023;
2.Proiect de hotărâre nr. 10 din 22.03.2023 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea comunei Sărata, județul Bacău, pentru anul 2023;
3.Proiect de hotărâre nr. 14 din 20.04.2023 privind aprobarea participării comunei Sărata, județul Bacău, la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu;
4.Diverse : întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local