Ședință ordinară în data de 27.02.2023

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 27.02.2023 , începând cu orele 13.00, la Școala cu clasele I-IV situată în str. Plopilor , nr.10 din sat/comuna Sărata, județul Bacău sau prin alte mijloace electronice.
Proiectul ordinii de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 02.02.2023;
  2. Proiect de hotărâre nr. 5 din 13.02.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sărata nr.41 din 11.08.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărata, județul Bacău;
  3. Proiect de hotărâre nr. 6 din 13.02.2023 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul IV 2022;
  4. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local.