Ședință ordinară în data de 28.05.2021

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.49 din 21.05.2021, a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 28.05.2021 ora 10.00 la Căminul Cultural “Dealu Nou” și se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali sau cu participarea acestora prin mijloace electronice.

Persoanele interesate să participe la lucrările ședinței sunt invitate să se prezinte la sediul Căminului Cultural “Dealu Nou” la data și ora menționate mai sus, cu mențiunea că accesul poate fi condiționat prin raportare la capacitatea sălii și la obligativitatea respectării măsurilor stabilite prin actele normative emise în contextul pandemiei COVID-19.

Proiectul ordinii de zi:

• Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26.03.2021
• Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 16.04.2021
• Proiect de Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2021
• Proiect de Hotărâre privind privind abrogarea art.1 și modificarea art.3 din H.C.L. Sărata nr.14/2021 și abrogarea art.1 din H.C.L. Sărata nr.40/2020
• Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006 din 29.11.2010
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru anul 2020
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul I 2021
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul Asociației Grupul de Acțiune Locală “Plaiurile Bistriței”
• Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Sărata