Ședință ordinară în data de 28.05.2024

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară ce va avea loc în data de 28.05.2024 , ora 10, ședință care se va desfășura prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației ”Zoom” sau conferință telefonică.
Proiectul ordinii de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 15.05.2024;
  2. Proiect de hotărâre nr. 16 din 18.03.2024 privind aprobarea P.U.Z. “Construire hale depozitare, servicii și producție ” , elaborat de SC ARHIBAC SRL Bacău , beneficiari S.C. Outreach Design S.R.L., Fercu Gheorghe si Fercu Maria, Zaharia Viorel si Zaharia Maria Magdalena, S.C. Denelor S.R.L., S.C. Euro Alexman S.R.L.;
  3. Proiect de hotărâre nr. 19 din 28.03.2024 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea comunei Sărata, județul Bacău pentru anul 2024;
  4. Proiect de hotărâre nr. 21 din 11.04.2024 privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Sărata, județul Bacău;
  5. Proiect de hotărâre nr. 24 din 16.05.2024 privind constatarea încetării, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Câmpanu Stelian ,precum și vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Sărata , județul Bacău;
  6. Proiect de hotărâre nr. 25 din 16.05.2024 privind constatarea încetării, prin deces, a mandatului de consilier local a doamnei Prisecaru Elena ,precum și vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Sărata , județul Bacău;
  7. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local.