Ședință ordinară în data de 28.10.2022

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 28.10.2022 ora 10.00 la Căminul Cultural ”Talpa” din sat /comuna Sărata, județul Bacău sau prin mijloace electronice, prin orice mijloc de comunicare.

Proiectul ordinii de zi:

1          Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 15.09.2022

2          Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 12.10.2022

3          Proiect de hotărâre nr.64  din 13.10.2022  privind  alegerea președintelui de ședință pe lunile noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023

4          Proiect de Hotărâre nr. 65 din 13.10.2022 privind aprobare definitivă  P.U.Z. ,,Construire locuință, foișor și împrejmuire teren”, număr cadastral 60890, elaborat de SC RED 09 SRL Bacău , beneficiari Ivu Gabriel și Ivu Claudia Marina 

5          Proiect de hotărâre nr. 66 din 14.10.2022 privind aprobarea dezmembrării unui imobil  – teren înscris  în C.F. nr. 62713 , aflat în domeniul public al  comunei Sărata, județul Bacău

6          Proiect de hotărâre nr. 67 din 19.10.2022 privind aprobarea la nivelul comunei Sărata, județul Bacău, a  Planului operativ de acțiune pentru iarna 2022-2023

7          Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local