Ședință ordinară în data de 28.11.2023

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară ce va avea loc în data de 28.11.2023 , ora 10, ședință  care se va desfășura prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației ”Zoom” sau conferință telefonică.

Proiectul ordinii de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare  din data de  08.11.2023
  2. Proiect de hotărâre nr.61 din 15.11.2023 privind stabilirea mandatului special, al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Sărata pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 11.12.2023/12.12.2023;
  3. Proiect de hotărâre nr.63 din 20.11.2023 pentru aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public local de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău (ADIZM);
  4. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local.