Ședință ordinară în data de 30.03.2023

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 30.03.2023 , începând cu orele 13.00, la Școala cu clasele I-IV situată în str. Plopilor , nr.10 din sat/comuna Sărata, județul Bacău sau prin alte mijloace electronice.
Proiectul ordinii de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.02.2023
2.Proiect de hotărâre nr. 8 din 28.02.2023 privind însușirea Raportului de follow-up nr.CCBC/2023-17219/22.02.2023 de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.30/2022, emis de Camera de Conturi Bacău
3.Proiect de hotărâre nr. 9 din 03.03.2023 privind aprobarea actului adițional nr. 3 la în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare- operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A.
4.Raport privind starea economico-socială şi de mediu a comunei Sărata, județul Bacău pe anul 2022
5.Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local