Ședință ordinară în data de 31.01.2023

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 31.01.2023 , începând cu orele 13.00, la Școala cu clasele I-IV situată în str. Plopilor din sat/comuna Sărata, județul Bacău sau prin alte mijloace electronice.
Proiectul ordinii de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.12.2022;
2.Proiect de hotărâre nr. 76 din 07.12.2022 privind aprobarea rețelei școlare din comuna Sărata, județul Bacău , pentru anul școlar 2023-2024;
3.Proiect de hotărâre nr. 85 din 29.12.2022 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în comuna Sărata, județul Bacău;
4.Proiect de hotărâre nr. 2 din 10.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie , martie , aprilie 2023;
5.Proiect de hotărâre nr. 3 din 10.01.2023 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2023;
6.Proiect de hotărâre nr. 4 din 10.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2023;
7.Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local.