Ședință ordinară în data de 31.03.2022

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 31.03.2022 ora 1300 la Căminul Cultural ”Dealu Nou” și se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali sau cu participarea acestora prin mijloace electronice.

Persoanele interesate să participe la lucrările ședinței sunt invitate să se prezinte la sediul Căminului Cultural ”Dealu Nou” la data și ora menționate mai sus.

Proiectul ordinii de zi:

Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 23.03.2022

Proiect de Hotărâre nr. 16 din 24.02.2022 privind aprobare amenajament pastoral comuna Sărata, județul Bacău 

Proiect de Hotărâre nr.17  din  01.03.2022  privind aprobarea prețului de furnizare a apei și a serviciilor de canalizare la nivelul comunei Sărata, județul Bacău

Proiect de Hotărâre nr.18 din 02.03.2022 privind aprobarea plății cotizației GAL pentru anul 2022

Proiect de Hotărâre nr.19 din 07.03.2022 privind atestarea în domeniul privat al comunei Sărata , a suprafeței de 1075 mp , în vederea înscrierii în cartea funciară

Proiect de Hotărâre nr.20 din 07.03.2022  privind acordarea avizului de principiu pentru P.U.Z. “Construire hala depozitare si imprejmuire teren” ,  elaborat de B.I.A. EUGENIA BEURAN, beneficiar Varga Mihai

 Raport privind starea economico-socială şi de mediu a comunei Sărata, județul Bacău  pe anul 2021 

 Diverse : întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local