Comuna Sărata este situată în zona de contact dintre Subcarpații Moldovei și Culoarul Siretului, la poalele de est ale Culmii Pietricica, în partea de vest a municipiului Bacău, la doar 6 km de acesta și în cea centrală a județului Bacău, fiind formată din satele Sărata (reşedință de comună) și Bălțata. Satul Sărata, la rândul său, se compune din fostele sate Chişeta, Dealu Nou, Sărata-Băi şi Talpa.
Comuna Sărata face parte din comunele reînființate în ultimii ani, în urma referendumurilor organizate la cererea localnicilor. În anul 1968 , localitatea Sărata a fost inclusă în comuna Nicolae Bălcescu iar în anul 2004, Sărata şi-a dobândit statutul de comună prin Legea înființării comunelor nr. 84 din 5 aprilie 2004.
Comuna Sărata se regăseşte în cadrul Unității subjudețene de planificare „Valea Siretului”, unitate ce are o suprafața de 1.494,7 km², cu o populație stabilă de cca. 250.000 locuitori.
Teritoriul comunei are ca vecini:

Este traversată de drumul județean DJ119, care o leagă spre nord-est de Bacău și spre sud de Nicolae Bălcescu, Faraoani, Cleja, Răcăciuni, Gura Văii și Oneşti (unde se termină în DN11A). La Sărata, din acest drum se ramifică drumul județean DJ119B, care duce spre nord la Luizi-Călugăra, Măgura (unde se intersectează cu DN11), Mărgineni și Hemeiuş (unde se termină în
DN15). De asemenea, comuna se află în vecinătatea drumului european E85 (Bacău – Adjud).

În prezent, în comună funcționează o bază de tratament de interes local, cu cinci izvoare de ape minerale sulfuroase, sulfatate, bicarbonatate, calcice, sodice şi clorurat-sodice, recomandate în tratarea bolilor reumatice.