Nr. Data Conținut Fișier Anexă
63 23/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău pe anul 2022 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău pe anul 2022

Descarcă Descarcă

62 23/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.2/4.01.2013, încheiat cu Societatea Drăghin Medical SRL Bacău, reprezentată legal de dr. Drăghin Nicolae – Ionuț Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.2/4.01.2013, încheiat cu Societatea Drăghin Medical SRL Bacău, reprezentată legal de dr. Drăghin Nicolae – Ionuț

Descarcă

61 23/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea implementării proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod mySmis 130963 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea implementării proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod mySmis 130963

Descarcă Descarcă

60 23/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 comuna Sărata , județul Bacău, în anul școlar 2022-2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 comuna Sărata , județul Bacău, în anul școlar 2022-2023

Descarcă

59 28/10/2022 [Caracter normativ] privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Grupul de Acţiune Locală ”PLAIURILE BISTRIŢEI”, a unui teren în suprafaţă de 835 mp din domeniul public al comunei Sărata, situat în sat / comuna Sărata, pe o perioadă de 8 (opt) ani, cu destinaţia amplasare de standuri expoziţionale din lemn Descarcă

[Caracter normativ] privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Grupul de Acţiune Locală ”PLAIURILE BISTRIŢEI”, a unui teren în suprafaţă de 835 mp din domeniul public al comunei Sărata, situat în sat / comuna Sărata, pe o perioadă de 8 (opt) ani, cu destinaţia amplasare de standuri expoziţionale din lemn

Descarcă

58 28/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea contribuției Comunei Sărata , județul Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, pe anii 2019, 2020 și 2021 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contribuției Comunei Sărata , județul Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, pe anii 2019, 2020 și 2021

Descarcă

57 28/10/2022 [Caracter normativ] privind participarea UAT comuna Sărata, județul Bacău la elaborarea ,,Studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fara stăpân, a regulamentului serviciului si a documentaţiei de atribuire in vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fara stăpân” Descarcă

[Caracter normativ] privind participarea UAT comuna Sărata, județul Bacău la elaborarea ,,Studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fara stăpân, a regulamentului serviciului si a documentaţiei de atribuire in vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fara stăpân”

Descarcă

56 28/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea la nivelul comunei Sărata, județul Bacău a Planului operativ de acțiune pentru iarna 2022-2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea la nivelul comunei Sărata, județul Bacău a Planului operativ de acțiune pentru iarna 2022-2023

Descarcă

55 28/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 62713, aflat în domeniul public al comunei Sărata, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 62713, aflat în domeniul public al comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă

54 28/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea definitivă P.U.Z. Construire locuință, foișor și împrejmuire teren, număr cadastral 60890, elaborat de SC RED 09 SRL Bacău, beneficiari Ivu Gabriel și Ivu Claudia Marina Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea definitivă P.U.Z. Construire locuință, foișor și împrejmuire teren, număr cadastral 60890, elaborat de SC RED 09 SRL Bacău, beneficiari Ivu Gabriel și Ivu Claudia Marina

Descarcă

53 28/10/2022 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023

Descarcă

52 12/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul III 2022 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul III 2022

Descarcă Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă