Nr. Data Conținut Fișier Anexă
10 15/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău

Descarcă Descarcă

9 15/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea documentației tehnico-economice – proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Sărata, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea documentației tehnico-economice – proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Sărata, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Descarcă Descarcă

8 07/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea bugetului local și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2024 ale comunei Sărata , județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea bugetului local și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2024 ale comunei Sărata , județul Bacău

Descarcă Descarcă

7 07/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul IV 2023 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul IV 2023

Descarcă Descarcă

6 07/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea Proiectului ”Management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci în aria de delegare a operatorului S.C. SOMA S.R.L.” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Proiectului ”Management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci în aria de delegare a operatorului S.C. SOMA S.R.L.”

Descarcă

5 07/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2024

Descarcă

4 07/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărata, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă

3 07/02/2024 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2024

Descarcă

2 09/01/2024 [Caracter normativ] privind respingerea Plângerii Prealabile formulate de către S.C. SOMA S.R.L., împotriva Hotărârii AGA ADIS nr. 11/ 23.10.2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind respingerea Plângerii Prealabile formulate de către S.C. SOMA S.R.L., împotriva Hotărârii AGA ADIS nr. 11/ 23.10.2023

Descarcă

1 09/01/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea rețelei școlare din comuna Sărata, județul Bacău pentru anul școlar 2024-2025 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rețelei școlare din comuna Sărata, județul Bacău pentru anul școlar 2024-2025

Descarcă

72 20/12/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău

Descarcă Descarcă

71 20/12/2023 [Caracter normativ] privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Sărata în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi a ședinței AGA A.D.I.B. din data de 11/12.01.2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Sărata în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi a ședinței AGA A.D.I.B. din data de 11/12.01.2024

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă