Achiziționare buldoexcavator.

Extindere rețea de canalizare în comuna Sărata, județul Bacău.

Finalizarea, recepția și darea în folosință a Căminului Cultural din Dealu Nou.

Finalizarea, recepția și darea în folosință a Căminului Cultural din Talpa.

Modernizare drumuri de acces în comuna Sărata, județul Bacău.

Modernizare drumuri locale în comuna Sărata, județul Bacău.

Modernizare drumuri de interes local în comuna Sărata, județul Bacău.

Asfaltare drumuri în comuna Sărata, județul Bacău.

Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Sarata, judetul Bacau.

Dotarea rețelei de iluminat public în comuna Sărata, județul Bacău.

Lucrări de modernizare și extindere la Școala cu clasele I-IV, sat Sărata, comuna Sărata.

Lucrări de împrăștiere pietriș și turnare fundare la locul de joacă, amplasat în zona Dealu Nou, realizându-se și împrejmuirea.

Amenajare loc de joacă în comuna Sărata, județul Bacău.

Achiziționare bănci din lemn cu schelet metalic pentru stațiile de autobuz.

Realizare Sală de educație fizică școlară.

Lucrări de racordare canalizare la Sala de educație fizică școlară.

Strategia de dezvoltare Locală a comunei Sărata 2021-2027.

Realizare sistem de supraveghere video la nivelul comunei.

Extindere sistem de supraveghere video în comună.

Modernizare stații de autobuz de pe raza comunei Sărata.