Înființare sistem de distribuție gaze naturale în sat Sărata, comuna Sărata.

Extindere infrastructură apă și apă uzată prin în comuna Sărata prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM).

Actualizare PUG și RLU.

Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități.

Investiții privind lucrări de extindere a infrastructurii privind sistemul de apă – canal.

Construire sediu primărie.

Construire unitate sanitară in comuna Sărata, județul Bacău.

Construire Sala de Sport cu Tribună 180 locuri în Comuna Sărata, Judetul Bacău.

Construire, amenajare și dotare creșă în comuna Sărata, Județul Bacău.

Modernizare cișmea zona Dealu Nou.