Nr. Data Conținut Fișier Anexă
75 18/11/2022 [Caracter normativ] privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2023 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2023

Descarcă Descarcă

74 18/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău pe anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău pe anul 2022

Descarcă

73 11/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.2/4.01.2013, încheiat cu Societatea Drăghin Medical SRL Bacău, reprezentată legal de dr. Drăghin Nicolae – Ionuț Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.2/4.01.2013, încheiat cu Societatea Drăghin Medical SRL Bacău, reprezentată legal de dr. Drăghin Nicolae – Ionuț

Descarcă

72 08/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea implementării proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod mySmis 130963 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea implementării proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod mySmis 130963

Descarcă

71 25/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 comuna Sărata, județul Bacău, în anul școlar 2022-2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 comuna Sărata, județul Bacău, în anul școlar 2022-2023

Descarcă

70 25/10/2022 [Caracter normativ] privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Grupul de Acţiune Locală ”PLAIURILE BISTRIŢEI”, a unui teren în suprafaţă de 835 mp parte din domeniul public al comunei Sărata, situat în sat / comuna Sărata, pe o perioadă de 8 (opt) ani, cu destinaţia amplasare de standuri expoziţionale din lemn Descarcă

[Caracter normativ] privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Grupul de Acţiune Locală ”PLAIURILE BISTRIŢEI”, a unui teren în suprafaţă de 835 mp parte din domeniul public al comunei Sărata, situat în sat / comuna Sărata, pe o perioadă de 8 (opt) ani, cu destinaţia amplasare de standuri expoziţionale din lemn

Descarcă

69 25/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea contribuției Comunei Sărata , județul Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, pe anii 2019, 2020 și 2021 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contribuției Comunei Sărata , județul Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, pe anii 2019, 2020 și 2021

Descarcă

68 25/10/2022 [Caracter normativ] privind participarea UAT comuna Sărata, județul Bacău la elaborarea ,,Studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fara stăpân, a regulamentului serviciului si a documentaţiei de atribuire in vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fara stăpân ” Descarcă

[Caracter normativ] privind participarea UAT comuna Sărata, județul Bacău la elaborarea ,,Studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fara stăpân, a regulamentului serviciului si a documentaţiei de atribuire in vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fara stăpân ”

Descarcă

67 19/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea la nivelul comunei Sărata, județul Bacău a Planului operativ de acțiune pentru iarna 2022-2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea la nivelul comunei Sărata, județul Bacău a Planului operativ de acțiune pentru iarna 2022-2023

Descarcă

66 14/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 62713, aflat în domeniul public al comunei Sărata, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 62713, aflat în domeniul public al comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă

65 13/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea definitivă P.U.Z. Construire locuință, foișor și împrejmuire teren, număr cadastral 60890, elaborat de SC RED 09 SRL Bacău, beneficiari Ivu Gabriel și Ivu Claudia Marina Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea definitivă P.U.Z. Construire locuință, foișor și împrejmuire teren, număr cadastral 60890, elaborat de SC RED 09 SRL Bacău, beneficiari Ivu Gabriel și Ivu Claudia Marina

Descarcă

64 13/10/2022 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă