Nr. Data Conținut Fișier Anexă
30 09/07/2024 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2024

Descarcă

29 09/07/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău

Descarcă Descarcă

28 05/07/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Sărata, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Sărata, județul Bacău

Descarcă Descarcă

27 05/07/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea studiului de fezabilitate și ai indicatorilor tehnico- economici ai investiției Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Sărata, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea studiului de fezabilitate și ai indicatorilor tehnico- economici ai investiției Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Sărata, județul Bacău

Descarcă Descarcă

26 10/06/2024 [Caracter normativ] privind acordarea avizului de principiu pentru P.U.Z.,, Construire depozit logistic, construire cladire de birouri, imprejmuire teren și bransare/racordare la utilitati ”, beneficiar SC REDO GROUP SRL Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea avizului de principiu pentru P.U.Z.,, Construire depozit logistic, construire cladire de birouri, imprejmuire teren și bransare/racordare la utilitati ”, beneficiar SC REDO GROUP SRL

Descarcă

25 16/05/2024 [Caracter normativ] privind constatarea încetării, prin deces, a mandatului de consilier local a doamnei Prisecaru Elena, precum și vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Sărata, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind constatarea încetării, prin deces, a mandatului de consilier local a doamnei Prisecaru Elena, precum și vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă

24 16/05/2024 [Caracter normativ] privind constatarea încetării, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Câmpanu Stelian, precum și vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Sărata , județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind constatarea încetării, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Câmpanu Stelian, precum și vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Sărata , județul Bacău

Descarcă

23 14/05/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău

Descarcă Descarcă

22 22/04/2024 [Caracter normativ] privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna SĂRATA pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 23.05.2024/24.05.2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna SĂRATA pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 23.05.2024/24.05.2024

Descarcă

21 11/04/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Sărata, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă Descarcă

20 10/04/2024 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2024

Descarcă

19 28/03/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea comunei Sărata, județul Bacău pentru anul 2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea comunei Sărata, județul Bacău pentru anul 2024

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă