Nr. Data Conținut Fișier Anexă
9 03/03/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea actului adițional nr. 3 la în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare- operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A. Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea actului adițional nr. 3 la în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare- operare instalații nr. 1078/1087/16.04.2018 încheiat cu S.C. ECOSUD S.A.

Descarcă

8 28/02/2023 [Caracter normativ] privind însușirea Raportului de follow-up nr.CCBC/2023-17219/22.02.2023 de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.30/2022, emis de Camera de Conturi Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind însușirea Raportului de follow-up nr.CCBC/2023-17219/22.02.2023 de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.30/2022, emis de Camera de Conturi Bacău

Descarcă Descarcă

7 27/02/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă Descarcă

6 13/02/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul IV 2022 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul IV 2022

Descarcă Descarcă

5 13/02/2023 [Caracter normativ] privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sărata nr.41 din 11.08.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărata, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sărata nr.41 din 11.08.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă Descarcă

4 10/01/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2023 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2023

Descarcă Descarcă

3 10/01/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2023

Descarcă

2 10/01/2023 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie , martie , aprilie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie , martie , aprilie 2023

Descarcă

1 03/01/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 ale comunei Sărata, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 ale comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă Descarcă

85 29/12/2022 [Caracter normativ] privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în comuna Sărata, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în comuna Sărata, județul Bacău

Descarcă

84 22/12/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău pe anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău pe anul 2022

Descarcă

83 15/12/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023 al Comunei Sarata, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023 al Comunei Sarata, județul Bacău

Descarcă Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă