Nr. Data Conținut Fișier Anexă
39 21/06/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2022

Descarcă

38 21/06/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea cotizaţiei la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău” pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cotizaţiei la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău” pentru anul 2022

Descarcă

36 07/06/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică care să asigure apărarea intereselor comunei Sărata , a Consiliului Local Sărata, a Primarului comunei Sărata, precum și a Comisiei Locale de Fond Funciar Sărata Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică care să asigure apărarea intereselor comunei Sărata , a Consiliului Local Sărata, a Primarului comunei Sărata, precum și a Comisiei Locale de Fond Funciar Sărata

Descarcă

34 20/05/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea contribuției Comunei Sărata , județul Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, pe anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contribuției Comunei Sărata , județul Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, pe anul 2022

Descarcă

35 17/05/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea depunerii, a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Achiziţionare staţii de reȋncărcare pentru vehicule electrice ȋn comuna Sărata, judeţul Bacău”,în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA C10 – Fondul local Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea depunerii, a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Achiziţionare staţii de reȋncărcare pentru vehicule electrice ȋn comuna Sărata, judeţul Bacău”,în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA C10 – Fondul local

Descarcă

33 09/05/2022 [Caracter normativ] privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata pentru anul 2022

Descarcă

30 18/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor pentru obiectivul de investiție ,,Împrejmuire teren unitate sanitară, comuna Sărata, județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor pentru obiectivul de investiție ,,Împrejmuire teren unitate sanitară, comuna Sărata, județul Bacău”

Descarcă

29 18/04/2022 [Caracter normativ] privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sărata, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă

28 13/04/2022 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pe lunile mai, iunie și iulie 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pe lunile mai, iunie și iulie 2022

Descarcă

27 13/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul I 2022 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul I 2022

Descarcă Descarcă

26 01/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea comunei Sărata, județul Bacău , pentru anul 2022 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea comunei Sărata, județul Bacău , pentru anul 2022

Descarcă Descarcă

25 01/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea dreptului de uz și a dreptului de servitute asupra a 63 mp în favoarea DELGAZ GRID SA pentru lucrarea ”Extindere rețea energie electrică zona Glodeanu Gheorghe , localitatea Sărata, comuna Sărata, județul Bacău” Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea dreptului de uz și a dreptului de servitute asupra a 63 mp în favoarea DELGAZ GRID SA pentru lucrarea ”Extindere rețea energie electrică zona Glodeanu Gheorghe , localitatea Sărata, comuna Sărata, județul Bacău”

Descarcă Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă