Înfiintare a SERVICULUI PUBLIC DE ALIMENTARE SI DISTRIBUTIE GAZE NATURALE

În atentia oricaror persoane interesate: operatori economici, locuitori ai Comunei Sarata, societatea civila

Aducem la cunostinta publicului, in vederea dezbaterii publice, documentatia mai sus mentionata. Documentatia poate fi accesata la link-ul: https://mab.to/WXwWIM8b5

Facem urmatoarele mentiuni:
– Orice persoana interesata poate transmite orice sugestie, cerere, modificare in scris cu privire la documentatia supusa dezbaterii, prin orice canal posibil (e-mail, fax, adresa scrisa la registratura primariei) in termen de 30 zile de la prezentul anunt, adica pana la data de 16.12.2020.
– Din cauza situatiei generate de pandemia de COVID-19, nu se va organiza o intalnire publica de dezbatere
– In urma centralizarii solicitarilor primite, se va supune aprobarii Consiliului Local al Comunei Sarata versiunea consolidata a documentatiei