În cadrul acestei secțiuni sunt publicate Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Sărata.
Conform art.5 alin.(2) din Anexa nr.1 la Codul Administrativ, publicarea dispozițiilor se face în format ”pdf” editabil, fără să cuprindă semnăturile olografe ale persoanelor.


  Nr. Data Conținut Fișier Anexă
9 27/02/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă Descarcă

8 27/02/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău pentru trimestrul IV 2022 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău pentru trimestrul IV 2022

Descarcă Descarcă

7 27/02/2023 [Caracter normativ] privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sărata nr.41 din 11.08.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărata, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sărata nr.41 din 11.08.2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă Descarcă

6 02/02/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 ale comunei Sărata, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 ale comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă Descarcă

5 31/01/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2023 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2023

Descarcă Descarcă

4 31/01/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2023

Descarcă

3 31/01/2023 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2023

Descarcă

2 31/01/2023 [Caracter normativ] privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în comuna Sărata, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023 în comuna Sărata, județul Bacău

Descarcă

1 31/01/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea rețelei școlare din comuna Sărata, județul Bacău pentru anul școlar 2023-2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rețelei școlare din comuna Sărata, județul Bacău pentru anul școlar 2023-2024

Descarcă

72 27/12/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău pe anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău pe anul 2022

Descarcă

71 27/12/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023 al Comunei Sarata, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023 al Comunei Sarata, județul Bacău

Descarcă Descarcă

70 27/12/2022 [Caracter normativ] privind modificarea și completarea bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sărata, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea și completarea bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă