În cadrul acestei secțiuni sunt publicate Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Sărata.
Conform art.5 alin.(2) din Anexa nr.1 la Codul Administrativ, publicarea dispozițiilor se face în format ”pdf” editabil, fără să cuprindă semnăturile olografe ale persoanelor.


  Nr. Data Conținut Fișier Anexă
10 15/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău

Descarcă Descarcă

9 15/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea documentației tehnico-economice – proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Sărata, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea documentației tehnico-economice – proiect tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Sărata, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Descarcă Descarcă

8 07/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea bugetului local și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2024 ale comunei Sărata , județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea bugetului local și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2024 ale comunei Sărata , județul Bacău

Descarcă Descarcă

7 07/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul IV 2023 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul IV 2023

Descarcă Descarcă

6 07/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea Proiectului ”Management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci în aria de delegare a operatorului S.C. SOMA S.R.L.” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Proiectului ”Management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci în aria de delegare a operatorului S.C. SOMA S.R.L.”

Descarcă

5 07/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2024

Descarcă

4 07/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărata, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă

3 07/02/2024 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2024

Descarcă

2 09/01/2024 [Caracter normativ] privind respingerea Plângerii Prealabile formulate de către S.C. SOMA S.R.L., împotriva Hotărârii AGA ADIS nr. 11/ 23.10.2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind respingerea Plângerii Prealabile formulate de către S.C. SOMA S.R.L., împotriva Hotărârii AGA ADIS nr. 11/ 23.10.2023

Descarcă

1 09/01/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea rețelei școlare din comuna Sărata, județul Bacău pentru anul școlar 2024-2025 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rețelei școlare din comuna Sărata, județul Bacău pentru anul școlar 2024-2025

Descarcă

72 20/12/2023 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău

Descarcă Descarcă

71 20/12/2023 [Caracter normativ] privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Sărata în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi a ședinței AGA A.D.I.B. din data de 11/12.01.2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Sărata în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctul 1 înscris pe ordinea de zi a ședinței AGA A.D.I.B. din data de 11/12.01.2024

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă