În cadrul acestei secțiuni sunt publicate Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Sărata.
Conform art.5 alin.(2) din Anexa nr.1 la Codul Administrativ, publicarea dispozițiilor se face în format ”pdf” editabil, fără să cuprindă semnăturile olografe ale persoanelor.


  Nr. Data Conținut Fișier Anexă
57 17/09/2021 privind stabilirea modalității de gestiune și aprobarea caietului de sarcini și regulamentului Serviciului
de iluminat public al comunei Sărata
Descarcă Descarcă

privind stabilirea modalității de gestiune și aprobarea caietului de sarcini și regulamentului Serviciului
de iluminat public al comunei Sărata

Descarcă Descarcă

56 17/09/2021 privind aprobarea alipirii unor terenuri proprietate publică a comunei Sărata Descarcă

privind aprobarea alipirii unor terenuri proprietate publică a comunei Sărata

Descarcă

55 17/09/2021 privind organizarea și desfășurarea de acțiuni de combatere a speciilor de țânțari care transmit virusul West Nile Descarcă

privind organizarea și desfășurarea de acțiuni de combatere a speciilor de țânțari care transmit virusul West Nile

Descarcă

54 17/09/2021 privind participarea comunei Sărata la elaborarea unui studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii
serviciului public local de călători prin curse regulate
Descarcă

privind participarea comunei Sărata la elaborarea unui studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii
serviciului public local de călători prin curse regulate

Descarcă

53 17/09/2021 privind luarea la cunoștință a măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Bacău nr.30 din 19.08.2021 Descarcă

privind luarea la cunoștință a măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Bacău nr.30 din 19.08.2021

Descarcă

52 31/08/2021 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sărata Descarcă Descarcă

privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sărata

Descarcă Descarcă

51 31/08/2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Sărata pentru perioada 2021-2027 Descarcă Descarcă

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Sărata pentru perioada 2021-2027

Descarcă Descarcă

50 12/08/2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 Descarcă

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021

Descarcă

49 12/08/2021 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău Descarcă Descarcă

privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău

Descarcă Descarcă

48 12/08/2021 privind instituirea unui drept de uz și servitute în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A. Descarcă Descarcă

privind instituirea unui drept de uz și servitute în favoarea S.C. Delgaz Grid S.A.

Descarcă Descarcă

47 12/08/2021 privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice Descarcă

privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice

Descarcă

46 12/08/2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul II 2021 Descarcă Descarcă

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul II 2021

Descarcă Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă