În cadrul acestei secțiuni sunt publicate Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Sărata.
Conform art.5 alin.(2) din Anexa nr.1 la Codul Administrativ, publicarea dispozițiilor se face în format ”pdf” editabil, fără să cuprindă semnăturile olografe ale persoanelor.


  Nr. Data Conținut Fișier Anexă
32 27/05/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău pe anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău pe anul 2022

Descarcă

31 27/05/2022 [Caracter normativ] privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata pentru anul 2022

Descarcă

30 27/05/2022 [Caracter normativ] privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata pentru anul 2022

Descarcă

29 18/05/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea depunerii, a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Achiziţionare staţii de reȋncărcare pentru vehicule electrice ȋn comuna Sărata, judeţul Bacău”,în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA C10 – Fondul local Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea depunerii, a proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Achiziţionare staţii de reȋncărcare pentru vehicule electrice ȋn comuna Sărata, judeţul Bacău”,în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA C10 – Fondul local

Descarcă

28 19/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor pentru obiectivul de investiție ,,Împrejmuire teren unitate sanitară, comuna Sărata, județul Bacău ” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea demarării procedurilor de întocmire a documentațiilor pentru obiectivul de investiție ,,Împrejmuire teren unitate sanitară, comuna Sărata, județul Bacău ”

Descarcă

27 19/04/2022 [Caracter normativ] privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sărata, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă Descarcă

26 19/04/2022 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2022

Descarcă

25 19/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata
pentru trimestrul I 2022
Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata
pentru trimestrul I 2022

Descarcă Descarcă

24 19/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea comunei Sărata pentru anul 2022 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea comunei Sărata pentru anul 2022

Descarcă Descarcă

23 19/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea dreptului de uz și servitute pentru 63 mp în favoarea DELGAZ GRID SA, pentru lucrarea ”Extindere rețea energie electrică zona Glodeanu Gheorghe, localitatea Sărata, comuna Sărata, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea dreptului de uz și servitute pentru 63 mp în favoarea DELGAZ GRID SA, pentru lucrarea ”Extindere rețea energie electrică zona Glodeanu Gheorghe, localitatea Sărata, comuna Sărata, județul Bacău

Descarcă Descarcă

22 31/03/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiție: ,,ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SĂRATA, JUDEȚUL BACĂU” prin programul Anghel Saligny Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiție: ,,ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SĂRATA, JUDEȚUL BACĂU” prin programul Anghel Saligny

Descarcă Descarcă

21 31/03/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificarii Listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 a comunei Sărata, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificarii Listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 a comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă