În cadrul acestei secțiuni sunt publicate Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Sărata.
Conform art.5 alin.(2) din Anexa nr.1 la Codul Administrativ, publicarea dispozițiilor se face în format ”pdf” editabil, fără să cuprindă semnăturile olografe ale persoanelor.


  Nr. Data Conținut Fișier Anexă
63 23/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău pe anul 2022 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău pe anul 2022

Descarcă Descarcă

62 23/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.2/4.01.2013, încheiat cu Societatea Drăghin Medical SRL Bacău, reprezentată legal de dr. Drăghin Nicolae – Ionuț Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.2/4.01.2013, încheiat cu Societatea Drăghin Medical SRL Bacău, reprezentată legal de dr. Drăghin Nicolae – Ionuț

Descarcă

61 23/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea implementării proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod mySmis 130963 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea implementării proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod mySmis 130963

Descarcă Descarcă

60 23/11/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 comuna Sărata , județul Bacău, în anul școlar 2022-2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 comuna Sărata , județul Bacău, în anul școlar 2022-2023

Descarcă

59 28/10/2022 [Caracter normativ] privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Grupul de Acţiune Locală ”PLAIURILE BISTRIŢEI”, a unui teren în suprafaţă de 835 mp din domeniul public al comunei Sărata, situat în sat / comuna Sărata, pe o perioadă de 8 (opt) ani, cu destinaţia amplasare de standuri expoziţionale din lemn Descarcă

[Caracter normativ] privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Grupul de Acţiune Locală ”PLAIURILE BISTRIŢEI”, a unui teren în suprafaţă de 835 mp din domeniul public al comunei Sărata, situat în sat / comuna Sărata, pe o perioadă de 8 (opt) ani, cu destinaţia amplasare de standuri expoziţionale din lemn

Descarcă

58 28/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea contribuției Comunei Sărata , județul Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, pe anii 2019, 2020 și 2021 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contribuției Comunei Sărata , județul Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, pe anii 2019, 2020 și 2021

Descarcă

57 28/10/2022 [Caracter normativ] privind participarea UAT comuna Sărata, județul Bacău la elaborarea ,,Studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fara stăpân, a regulamentului serviciului si a documentaţiei de atribuire in vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fara stăpân” Descarcă

[Caracter normativ] privind participarea UAT comuna Sărata, județul Bacău la elaborarea ,,Studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fara stăpân, a regulamentului serviciului si a documentaţiei de atribuire in vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fara stăpân”

Descarcă

56 28/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea la nivelul comunei Sărata, județul Bacău a Planului operativ de acțiune pentru iarna 2022-2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea la nivelul comunei Sărata, județul Bacău a Planului operativ de acțiune pentru iarna 2022-2023

Descarcă

55 28/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 62713, aflat în domeniul public al comunei Sărata, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren înscris în C.F. nr. 62713, aflat în domeniul public al comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă

54 28/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea definitivă P.U.Z. Construire locuință, foișor și împrejmuire teren, număr cadastral 60890, elaborat de SC RED 09 SRL Bacău, beneficiari Ivu Gabriel și Ivu Claudia Marina Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea definitivă P.U.Z. Construire locuință, foișor și împrejmuire teren, număr cadastral 60890, elaborat de SC RED 09 SRL Bacău, beneficiari Ivu Gabriel și Ivu Claudia Marina

Descarcă

53 28/10/2022 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023

Descarcă

52 12/10/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul III 2022 Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul III 2022

Descarcă Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă