În cadrul acestei secțiuni sunt publicate Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Sărata.
Conform art.5 alin.(2) din Anexa nr.1 la Codul Administrativ, publicarea dispozițiilor se face în format ”pdf” editabil, fără să cuprindă semnăturile olografe ale persoanelor.


  Nr. Data Conținut Fișier Anexă
31 10/07/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea punerii la dispozitia concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea investitiei ,, Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Sărata, județul Bacău” pe toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizarii de santier Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea punerii la dispozitia concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea investitiei ,, Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Sărata, județul Bacău” pe toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizarii de santier

Descarcă

30 10/07/2024 [Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2024

Descarcă

29 10/07/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău

Descarcă Descarcă

28 10/07/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Sărata, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în comuna Sărata, județul Bacău

Descarcă

27 10/07/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea studiului de fezabilitate și ai indicatorilor tehnico- economici ai investiției Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Sărata, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea studiului de fezabilitate și ai indicatorilor tehnico- economici ai investiției Inființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Sărata, județul Bacău

Descarcă

26 10/07/2024 [Caracter normativ] privind acordarea avizului de principiu pentru P.U.Z.,, Construire depozit logistic, construire cladire de birouri, imprejmuire teren și bransare/racordare la utilitati ”, beneficiar SC REDO GROUP SRL Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea avizului de principiu pentru P.U.Z.,, Construire depozit logistic, construire cladire de birouri, imprejmuire teren și bransare/racordare la utilitati ”, beneficiar SC REDO GROUP SRL

Descarcă

25 28/05/2024 [Caracter normativ] privind constatarea încetării, prin deces, a mandatului de consilier local a doamnei Prisecaru Elena, precum și vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Sărata, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind constatarea încetării, prin deces, a mandatului de consilier local a doamnei Prisecaru Elena, precum și vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă

24 28/05/2024 [Caracter normativ] privind constatarea încetării, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Câmpanu Stelian, precum și vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Sărata , județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind constatarea încetării, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Câmpanu Stelian, precum și vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Sărata , județul Bacău

Descarcă

23 28/05/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Sărata, județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă Descarcă

22 28/05/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea comunei Sărata, județul Bacău pentru anul 2024 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea comunei Sărata, județul Bacău pentru anul 2024

Descarcă

21 28/05/2024 [Caracter normativ] privind aprobare P.U.Z. “Construire hale depozitare, servicii și producție ” , elaborat de SC ARHIBAC SRL Bacău , beneficiari S.C. Outreach Design S.R.L., Fercu Gheorghe si Fercu Maria, Zaharia Viorel si Zaharia Maria Magdalena, S.C. Denelor S.R.L., S.C. Euro Alexman S.R.L. Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobare P.U.Z. “Construire hale depozitare, servicii și producție ” , elaborat de SC ARHIBAC SRL Bacău , beneficiari S.C. Outreach Design S.R.L., Fercu Gheorghe si Fercu Maria, Zaharia Viorel si Zaharia Maria Magdalena, S.C. Denelor S.R.L., S.C. Euro Alexman S.R.L.

Descarcă

20 15/05/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărata , județul Bacău

Descarcă Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă