În cadrul acestei secțiuni sunt publicate Hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Sărata.
Conform art.5 alin.(2) din Anexa nr.1 la Codul Administrativ, publicarea dispozițiilor se face în format ”pdf” editabil, fără să cuprindă semnăturile olografe ale persoanelor.


  Nr. Data Conținut Fișier Anexă
3 04/01/2022 privind acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, în suma de 433678 lei Descarcă

privind acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, în suma de 433678 lei

Descarcă

2 04/01/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2022 Descarcă Descarcă

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2022

Descarcă Descarcă

1 04/01/2022 privind constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de consilier local a domnului Nedea Constantin, precum și vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Sărata, județul Bacău Descarcă

privind constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de consilier local a domnului Nedea Constantin, precum și vacantarea unui mandat de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă

88 22/12/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Sărata, județul Bacău, pe anul 2021 Descarcă Descarcă

privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Sărata, județul Bacău, pe anul 2021

Descarcă Descarcă

87 22/12/2021 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 al Comunei Sarata, județul Bacău Descarcă Descarcă

privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 al Comunei Sarata, județul Bacău

Descarcă Descarcă

86 22/12/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Sărata în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 comuna Sărata pentru anul școlar 2021-2022 Descarcă

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Sărata în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 comuna Sărata pentru anul școlar 2021-2022

Descarcă

85 22/12/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului
local pentru anul fiscal 2022
Descarcă Descarcă

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului
local pentru anul fiscal 2022

Descarcă Descarcă

84 08/12/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Sărata, județul Bacău, pe anul 2021 Descarcă Descarcă

privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Sărata, județul Bacău, pe anul 2021

Descarcă Descarcă

83 08/12/2021 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sărata, județul Bacău Descarcă

privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sărata, județul Bacău

Descarcă

82 08/12/2021 privind predarea către Ministerului Dezvoltării ,Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI-SA , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție ,, Construire sediu primărie, sat Sărata, comuna Sărata, județul Bacău ” Descarcă Descarcă

privind predarea către Ministerului Dezvoltării ,Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI-SA , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiție ,, Construire sediu primărie, sat Sărata, comuna Sărata, județul Bacău ”

Descarcă Descarcă

81 26/11/2021 privind aprobarea transferului cu titlu gratuit a unor capacități energetice de distributie, precum și instituirea unui drept de uz cu titlu gratuit și a unui drept de servitute cu titlu gratuit, către SC Delgaz Grid SA Descarcă

privind aprobarea transferului cu titlu gratuit a unor capacități energetice de distributie, precum și instituirea unui drept de uz cu titlu gratuit și a unui drept de servitute cu titlu gratuit, către SC Delgaz Grid SA

Descarcă

80 26/11/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Sărata , județul Bacău, pe anul 2021 Descarcă Descarcă

privind aprobarea rectificarii bugetului comunei Sărata , județul Bacău, pe anul 2021

Descarcă Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă