Ședință extraordinară în data de 11.04.2023

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.45 din 10.04.2023, a convocat de îndată Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 11.04.2023, începând cu ora 9.30, prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice ”Zoom”.
Proiectul ordinii de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.03.2023
  2. Proiectul de hotărâre nr. 11 din 10.04.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Sărata, județul Bacău
  3. Proiectul de hotărâre nr. 12 din 10.04.2023 privind alegerea președintelui de ședință pe lunile mai , iunie și iulie 2023