Ședință extraordinară în data de 17.09.2021

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.85 din 17.09.2021, a convocat de îndată Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc începând cu ora 10.00 prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice ”Zoom”.

Persoanele interesate să participe la lucrările ședinței vor transmite o solicitare în acest sens, la adresa comuna.sarata@bc.e-adm.ro, împreună cu indicarea adresei de e-mail la care urmează a fi transmisă invitația.

Proiectul ordinii de zi:
• Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 31.08.2021
• Proiect de Hotărâre nr.5597 din 15.09.2021 privind luarea la cunoștință a măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Bacău nr.30 din 19.08.2021
• Proiect de Hotărâre nr.5599 din 15.09.2021 privind participarea comunei Sărata la elaborarea unui studiu de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate
• Proiect de Hotărâre nr.5603 din 15.09.2021 privind organizarea și desfășurarea de acțiuni de combatere a speciilor de țânțari care transmit virusul West Nile
• Proiect de Hotărâre nr.5606 din 15.09.2021 privind aprobarea alipirii unor terenuri proprietate publică a comunei Sărata
• Proiect de Hotărâre nr.5179 din 25.08.2021 privind stabilirea modalității de gestiune și aprobarea caietului de sarcini și regulamentului Serviciului de iluminat public al comunei Sărata