Ședință extraordinară în data de 31.08.2021

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.76 din 27.08.2021, a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 31.08.2021 ora 09.00 prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice ”Zoom”.

Persoanele interesate să participe la lucrările ședinței vor transmite o solicitare în acest sens, la adresa comuna.sarata@bc.e-adm.ro, împreună cu indicarea adresei de e-mail la care urmează a fi transmisă invitația.

Proiectul ordinii de zi:

  • Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 12.08.2021
  • Proiect de Hotărâre nr.4027 din 07.07.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Sărata pentru perioada 2021-2027
  • Proiect de Hotărâre nr.5199 din 26.08.2021 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Sărata