Ședință ordinară în data de 07.02.2024

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară ce va avea loc în data de 07.02.2024 , ora 13, ședință care se va desfășura la Școala cu clasele I-IV situată în str. Plopilor, nr.10 din sat/comuna Sărata, județul Bacău sau prin alte mijloace electronice.
Proiectul ordinii de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 09.01.2024;
  2. Proiect de hotărâre nr.3 din 23.01.2024 privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sărata, județul Bacău;
  3. Proiect de hotărâre nr. 4 din 25.01.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2024;
  4. Proiect de hotărâre nr.5 din 25.01.2024 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2024;
  5. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local.