Ședință ordinară în data de 26.03.2024

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară ce va avea loc în data de 26.03.2024, ora 13, ședință care se va desfășura la Școala cu clasele I-IV situată în str. Plopilor, nr.10 din sat/comuna Sărata, județul Bacău sau prin mijloace electronice.

Proiectul ordinii de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 15.02.2024;
  2. Proiect de hotărâre nr.6 din 25.01.2024 privind aprobarea definitivă pentru P.U.Z. ,,Autorizarea executării lucrărilor de construire: hală comercializare și depozitare scule, unelte și utilaje agricole în intravilan sat Sărata , strada Serelor , comuna Sărata, județul Bacău ”, elaborat de SC JOY TEHNOLOGY SRL , beneficiari PAVEL IOAN și PAVEL DANA CRISTINA;
  3. Proiect de hotărâre nr. 8 din 29.01.2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a prestațiilor financiare excepționale și a ajutoarelor de urgență;
  4. Proiect de hotărâre nr.13 din 28.02.2024 privind stabilirea mandatului special, al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Sărata pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 29.03.2024/01.04.2024;
  5. Raport privind starea economică, socială și de mediu a comunei Sărata, județul Bacău pentru perioada ianuarie – decembrie 2023;
  6. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local.