Anunț consultare dosar depus de Comitetul de Inițiativă pentru Promovarea Propunerii Legislative

Primăria comunei Sărata face cunoscut că la data de 27.08.2018, Comitetul de Inițiativă pentru Promovarea Propunerii Legislative a Cetățenilor de Revizuire a Constituției României a depus la Primăria Sărata cerere în vederea atestării calității de cetățean cu drept de vot și a domiciliului semnatarilor listelor, respectiv Dosarul cu listele de susținători cuprinzând un număr de 64 de susținători cu domiciliul pe raza comunei Sărata.

      Persoanele interesate pot consulta dosarul și contesta realitatea semnăturii precum și orice altă prevedere din liste în temeiul art.5 alin.(2) din Legea nr.189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, în perioada 28.08.2018 – 13.09.2018.