Anunț public proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 ale comunei Sărata, județul Bacău

ANUNȚ

Subsemnata IRINA ARGATU – PRIMAR al comunei Sărata, azi 03.01.2023, în conformitate cu prevederile art. 39 alin.(3) din Legea nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și în urma publicării în Monitorul OFICIAL a Legii bugetului de stat nr.368/2022 pentru anul 2023, am procedat la supunerea spre dezbatere publică a aprobarii prin hotărarea Consiliului local a:
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 ale comunei Sărata, județul Bacău – inițiator primarul comunei.
Obligația este prevăzută in Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică. Documentația care face obiectul dezbaterii poate fi consultată la sediul Primăriei comunei Sărata, județul Bacău, unde este afișată intreaga documentație. Observațiile și propunerile cetățenilor comunei care sunt interesați se primesc zilnic de luni până vineri între orele 8 – 14 la sediul Primăriei sau prin fax la nr. 0234/214866.

PRIMAR,
Irina Argatu


  Nume Data Fișier
ANUNȚ PUBLICARE BUGET 3.01.2023 03/01/2023 Descarcă

/https://comuna-sarata.ro/administratie/informatii-publice/buget-local/anul-2023/