Anunt publicare Ordin nr.111/2021 privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru exploatare

Primăria comunei Sărata face cunoscut că la data de 20.05.2021, în Monitorul Oficial al României nr.526, Partea I, 19, a fost publicat Ordinul nr.111/2021 privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru exploatare, care prevede, la art.6, că “Se aprobă Licența de concesionare pentru exploatare nr. 23.089/2020 privind exploatarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Sărata, județul Bacău, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea BAZA DE TRATAMENT BALNEAR – SĂRATA BĂI – S.R.L., cu sediul în comuna Sărata, județul Bacău, cod unic de înregistrare 30800749, în calitate de concesionar.”
Persoanele interesate pot consulta Ordinul nr.111/2021 la adresa http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/242457 .