Ședință extraordinară în data de 02.02.2023

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.22 din 02.02.2023, a convocat de îndată Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 02.02.2023, începând cu ora 14.00, prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației electronice ”Zoom”.
Proiectul ordinii de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.01.2023;
  2. Proiectul de hotărâre nr. 1 din 02.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2023 ale comunei Sărata , județul Bacău.