Ședință extraordinară în data de 27.05.2022

Primarul comunei Sărata, prin Dispoziția nr.46 din 23.05.2022, a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară, ce va avea loc în data de 27.05.2022 începând cu ora 9.00 la Căminul Cultural ”Dealu Nou” din sat /comuna Sărata, județul Bacău sau prin mijloace electronice.
Persoanele interesate să participe la lucrările ședinței vor transmite o solicitare în acest sens, la adresa [email protected], împreună cu indicarea adresei de e-mail la care urmează a fi transmisă invitația.
Proiectul ordinii de zi:
1.Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 18.05.2022

2.Proiect de Hotărâre nr.33 din 09.05.2022 privind asocierea cu județul Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Sărata pentru anul 2022
3.Proiect de Hotărâre nr.34 din 20.05.2022 privind aprobarea contribuției Comunei Sărata, județul Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, pe anul 2022