Ședință ordinară în data de 15.09.2022

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 15.09.2022 ora 10.00 la Căminul Cultural ”Dealu Nou” din sat /comuna Sărata, județul Bacău sau prin mijloace electronice, prin orice mijloc de comunicare.

Proiectul ordinii de zi:

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 11.08.2022

2.Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 17.08.2022

3.Proiect de Hotărâre nr.54  din  16.08.2022  privind aprobarea cesiunii praxisului Cabinetului Medical Individual Drăghin Nicolae – Ionuț către Societatea ,,Drăghin Medical” SRL Bacău

4.Proiect de hotărâre nr.55 din 30.08.2022 privind aprobarea  contribuției  Comunei Sărata, județul Bacău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, pe anul 2021

 5.Proiect de hotărâre nr.56 din 06.09.2022 privind  desemnarea reprezentantului  Consiliului local al comunei Sărata în Consiliul de administrație al  Școlii Gimnaziale nr.1 comuna Sărata pentru anul școlar 2022-2023

6.Raport privind balanța apei în comuna Sărata, județul Bacău – întocmit de SC Gaviscom SRL Bacău

 7.Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local