Ședință ordinară în data de 23.11.2022

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 23.11.2022 ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Sărata  din str. Stațiunii, nr.38, sat /comuna Sărata, județul Bacău sau prin mijloace electronice, prin orice mijloc de comunicare.

Proiectul ordinii de zi:

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.10.2022

2. Proiect de hotărâre nr.71 din 25.10.2022 privind aprobarea cuantumului  burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 comuna Sărata, județul Bacău, în anul școlar 2022-2023

3. Proiect de Hotărâre nr. 72 din 08.11.2022 privind   aprobarea implementării proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod mySmis 130963 

4. Proiect de hotărâre nr. 73 din 11.11.2022 privind  aprobarea prelungirii  duratei contractului de închiriere  nr.2/4.01.2013,  încheiat cu Societatea Drăghin Medical SRL Bacău, reprezentată legal de dr. Drăghin Nicolae – Ionuț  5. Diverse : intrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local