Ședință ordinară în data de 27.12.2022

Primarul comunei Sărata a convocat Consiliul Local al comunei Sărata pentru ședință ordinară, ce va avea loc în data de 27.12.2022 ora 10.00 prin intermediul aplicației ”Zoom” sau prin alte mijloace electronice.

Proiectul ordinii de zi:

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 16.12.2022;

2.Proiect de hotărâre nr. 75 din 18.11.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2023;

3.Proiect de hotărâre nr. 78 din 07.12.2022 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Sărata în comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale  individuale ale secretarului general al comunei, pentru activitatea desfăşurată în anul 2022;

4.Proiect de hotărâre nr. 79 din 09.12.2022 privind aprobarea  definitivă P.U.Z.  “Construire hala depozitare si împrejmuire teren”,  elaborat de B.I.A. EUGENIA BEURAN, beneficiari Varga Mihai și Varga Felicia;

5.Proiect de hotărâre nr. 80 din 12.12.2022 privind modificarea și completarea  bunurilor aparținând domeniului public  al comunei Sărata, județul Bacău;

6.Proiect de hotărâre nr. 83 din 15.12.2022 privind aprobarea  Programului anual al  achizițiilor publice pentru anul 2023 al comunei Sarata, județul Bacău;

7.Diverse: întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii, alte probleme de interes local.